หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษ นิติกร 116
2 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น หมวด 4 การสรรหาบุคคล และหมวด 5 การแต่งตั้ง ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 241
3 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง พ.ศ. 2566 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 100
4 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัตราชการ พ.ศ. 2566 นิติกร 113
5 ประกาศ คกก.เรื่อง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 นิติกร 106
6 ประกาศ คกก. เรื่อง การกำหนดการพัฒนา นิติกร 105
7 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา การมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบลและการเพิ่มค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 143
8 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ (สำหรับการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2565) ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 126

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041