รูปภาพ โครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเสริมทักษะอาชีพเด็กและเยาวชนตำบลทับใต้ ประจำปีงบประมาณ 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการผู้เฒ่าสอนหลานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
เพื่อให้ผู้สูงอายุเร่งเห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้มีเวทีถ่ายทอดภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจัดมี กลุ่มแม่บ้านจาก หมู่ที่ 14 บ้านเขาเสวยราชย์... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน (เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง)
อังคาร, 11 มิถุนายน 2024
วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายเชาวรัตน์ เกิดทอง นายก อบต.ทับใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ผู้ใหญ่บ้าน และพนักงาน อบต.ทับใต้... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย
ศุกร์, 31 พฤษภาคม 2024
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงในสถานศึกษา (ครั้งที่1) ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย... อ่านเพิ่มเติม...


รูปภาพ ภูน้ำผึ้ง
พุธ, 24 เมษายน 2024
ภูน้ำผึ้ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรี ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ ลักษณะเป็นคลอง สามาถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสามารถนำอาหารเข้ามานั่งทานพักผ่อนหย่อนใจ ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ แก่งดินสอ
พุธ, 24 เมษายน 2024
แก่งดินสอ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ม.ที่ 4 บ้านวังข่อย ตำบลทับใต้ อ.หัวหิน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ โดยมีต้นน้ำจากแม่น้ำปราณบุรีที่ปล่อยมาจากเขื่อนปราณบุรี ไหลผ่านลงมาในพื้นที่ ลักษณะเป็นลำธารที่ใส สามาถลงเล่นน้ำได้ นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ข้างๆ... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ บ้านไร่ธรรมโชติ
พุธ, 24 เมษายน 2024
บ้านไร่ธรรมโชติ เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์และท่อเที่ยวเชิงเกษตร ตั้งอยู่เลขที่ 99 บ้านหนองไผ่ หมู่ 5 ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในไร่มีการปลูกต้นกาแฟโรบัสต้า บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแรกในหัวหิน เจ้าของปลูกและทำเองทุกขั้นตอน... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ วัดห้วยมงคล
พฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2019
วัดห้วยมงคล วัดห้วยมงคล เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า "วัดห้วยคต" ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านห้วยคต ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานนามใหม่จากห้วยคต เป็นห้วยมงคล... อ่านเพิ่มเติม...
รูปภาพ พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม
พุธ, 19 มิถุนายน 2019
พรานพอเพียง ออร์แกนิคไลฟ์สไตล์ & ฟาร์ม พรานพอเพียงเป็นการรวมกลุ่มคนในชุมชนในหมู่บ้านเล็กที่มีชื่อว่า "หนองพรานพุก"€ หมู่ที่ 1 ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน  โดยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า มีนายพรานผู้หนึ่งมีชื่อว่า พรานพุก มักจะมาล่าสัตว์ป่าแถวนี้... อ่านเพิ่มเติม...ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (สำนักปลัด อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี

เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการจ้างเหมาสำรวจปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและนำเข้าข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษี

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้างติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 406

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041