กฎหมาย พรบ. ระเบียบที่เกี่บวข้อง / พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดิน 2553 นิติกร 148
2 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 นิติกร 228
3 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 นิติกร 173
4 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 นิติกร 110
5 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 นิติกร 164
6 พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 นิติกร 120
7 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 นิติกร 113
8 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นิติกร 225
9 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นิติกร 167
10 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535 นิติกร 105

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041