ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 กิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุดจริต และนโยบาย No Gift Policy เพื่อการดำเนินงานด้วยความสุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 326
42 ลอยกระทง ประจำปี 2565 ประชาสัมพันธ์ 137
43 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/กรีฑา เด็กและเยาวชน โดยความร่วมมือ ร่วมกับกลุ่มทับใต้ ประชาสัมพันธ์ 169
44 ครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพของผู้สูงอายุ ประชาสัมพันธ์ 159
45 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชน ประชาสัมพันธ์ 283
46 โครงการจัดแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับก่อนวัยเรียน ประชาสัมพันธ์ 159
47 ทำโครงการอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพเด็กและสตรีตำบลทับใต้ (การทำผ้ามัดย้อม) ประชาสัมพันธ์ 197
48 โครงการอบรมคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินการของ อปท.และการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 153
49 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประชาสัมพันธ์ 135
50 ครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตำบลทับใต้ โดยการสอนการทำปุ๋ยมูลไส้เดือด ประชาสัมพันธ์ 134
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041