ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 โครงการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 374
32 โครงการให้ความรู้เรื่องกฎหมายเพื่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ หลักสูตร กฎหมายเบื้องต้น ประชาสัมพันธ์ 97
33 โครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ประชาสัมพันธ์ 237
34 โครงการปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ประชาสัมพันธ์ 145
35 โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร อปท.เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต ประชาสัมพันธ์ 158
36 โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต ประชาสัมพันธ์ 163
37 โครงการแข่งขันฟุตบอล ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 111
38 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ 2566 ประชาสัมพันธ์ 108
39 โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 1186
40 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจีดทำแผนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชาสัมพันธ์ 142
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041