ประมวลภาพกิจกรรม อบต.ทับใต้

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
21 กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี​สงกรานต์​ 2567 ประชาสัมพันธ์ 54
22 จัดงาน “MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 อปท. 1 ธนาคารขยะ” ประชาสัมพันธ์ 39
23 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2567 ประชาสัมพันธ์ 41
24 โครงการอบรมส่งเสริมการทำการตลาด พัฒนาบรรจุภัณฑ์และพัฒนาแปรรูปสินค้าท้องถิ่น/ต่อยอดให้สินค้าท้องถิ่นมีคุณค่าทีดียิ่งขึ้น รวมถึงการผลิตสื่อออนไลน์ ติ๊กต๊อก(Tik Tok) ประชาสัมพันธ์ 37
25 โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ 55
26 กิจกรรมการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกผ่านการประชาคมท้งถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 ประชาสัมพันธ์ 101
27 กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ อบต.ทับใต้ เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับและให้ของขวัญ ( No Gift Policy) ประชาสัมพันธ์ 80
28 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเครือข่าย ประจำปี 2566 ประชาสัมพันธ์ 87
29 งานประเพณีลอยกระทง 2566 ประชาสัมพันธ์ 73
30 กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ(ทำความสะอาด ณ อำเภอหัวหิน) ประชาสัมพันธ์ 27
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041