สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้

alt
นายเสนาะ   คล้ายจันทร์พงค์
ประธานสภา อบต.ทับใต้

 

alt
นายพรภิรม   สุกสี
รองประธานสภา อบต.ทับใต้
 
alt
นายธัญเทพ   ศิริเพ่งไพฑูรย์
เลขานุการสภา อบต.ทับใต้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้
 

alt
นายธนเดช   สุขศรี
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 1
 
alt
นายสุริยา   ดอกจันทร์
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 2

นายอัฑฒ์   หมื่นหลำ
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 4
  alt
นายยุทธศักดิ์   แก้วทอง
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 5
alt
นายทรงเลิศ   แซ่เจว
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 6
 
alt
นายประชัน   ทองมาก
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 7
alt
นายกาลการุนต์   สุกสี
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 8
 
alt
นางสาวยลดา   เพ็ชรพลอย
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 9
alt
นายอดิศักดิ์   ขุนทอง
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 10
  alt
นางสาวนฤมล   นุชวงศ์
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 11
alt
นายบัญชา   บุบผา
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 12
 
alt
นายประกอบ   รุ่งสว่าง
สมาชิกสภา อบต.ทับใต้ หมู่ 13

 

 

 

 

 


 
 

alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041