คณะผู้บริหาร อบต.ทับใต้

alt
นายเชาวรัตน์   เกิดทอง
นายก อบต.ทับใต้

โทร. 032-828041 ต่อ 129

 

 

alt
นายอนันต์  เนื่้อนิล  
รองนายก อบต.
โทร. 032-828041-128
 
alt
นางจรัสแสง   กปิญชรานนท์
รองนายก อบต.
โทร. 032-828041-128
alt
นายอานัฐ   ศราวัฒน์
เลขานุการนายก อบต.
โทร. 032-828041-128
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041