คณะผู้บริหาร อบต.ทับใต้

alt
นายเชาวรัตน์   เกิดทอง
นายก อบต.ทับใต้

โทร. 096 - 3943256

 

 


นายอนันต์  เนื่้อนิล  
รองนายก อบต.
โทร. 092 - 5303086
 
alt
นางจรัสแสง   กปิญชรานนท์
รองนายก อบต.
โทร. 089 - 9122204
alt
นายอานัฐ   ศราวัฒน์
เลขานุการนายก อบต.
โทร. 092 - 4129494
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

แบบสำรวจความเห็น


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041