สภาพทางสังคม อบต.ทับใต้

ทำเนียบผู้บริหารลำดับที่ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่งเมื่อ หมายเหตุ
1 กำนันแหว่ว เอี่ยมศิริ พ.ศ.2538 - พ.ศ.2542 โดยตำแหน่ง
2 นายอินทร์ กลมเกลียว พ.ศ.2542 - พ.ศ.2546 สภาเลือกตั้ง
3 นายสมศักดิ์ สงสัย พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550 สภาเลือกตั้ง
4 นายณรงค์ ดอกจันทร์ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557 เลือกตั้งจากประชาชน
5 นายเชาวรัตน์  เกิดทอง พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน เลือกตั้งจากประชาชน

alt


การศึกษา
     สถาบันในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีอยู่ 6 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาล 3 ขวบ และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
     alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองพรานพุก
      alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทับใต้
      alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งยาว
      alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังข่อย
      alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองไผ่
      alt  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านห้วยมงคล


alt

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     alt  วัด  จำนวน  7  แห่ง
     alt  สำนักสงฆ์ จำนวน  2  แห่ง
     alt  มัสยิด  จำนวน  -  แห่ง
     alt  ศาลเจ้า  จำนวน  -  แห่ง
     alt  โบสถ์  จำนวน  -  แห่ง


alt

สาธารณสุข
     alt  โรงพยาบาลของรัฐ  จำนวน  1  แห่ง
     alt  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล/หมู่บ้าน  จำนวน  1  แห่ง
      alt  สถานพยาบาลเอกชน  จำนวน  -  แห่ง
      alt  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จำนวน  4  แห่ง
      alt  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำร้อยละ 100
      alt  รถบรรทุกขยะ จำนวน  3  คัน
      alt  รถบรรทุกน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน  2 คัน


alt

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
     alt  สถานีตำรวจตำบลทับใต้  (หน่วยบริการประชาชนตำบลทับใต้ (ต .08))  จำนวน  1  แห่ง
     alt  สถานีดับเพลิง จำนวน  -  แห่ง

alt


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041