ประวัติและตราสัญลักษณ์ อบต.ทับใต้

alt

 

 

ประวัติความเป็นมา

     ตำบลทับใต้ ใน สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นช่วงที่ไทยกำลังเกิดศึกสงครามรบกับประเทศพม่าใน ขณะนั้น กองกำลังทหารหลวงของไทยได้มาตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านทุ่งหลวง ของจังหวัดราชบุรี และได้จัดส่งทหารออกมาลาดตะเวนเพื่อหาข่าวของกองทัพพม่าแถวจังหวัดประจวบ คีรีขันธ์ ทราบข่าวว่ากองกำลังทหารของพม่าได้ใช้เส้นทางบ้านด่านสิงขร เป็นเส้นทางเดินทางเดินทัพที่จะผ่านเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาทางทิศใต้ กองทหารชุดลาดตะเวนของไทยจึงได้ยกกำลังออกลาดตะเวนมาตามลำห้วย และได้ตั้งกองทัพอยู่ที่บริเวณนั้นเรีกชื่อกองทัพว่า "ทับใต้" เมื่อสงครามสงบลงชาวบ้านจึงพากันอยยพกันมาสร้างบ้านเรือนและเรียกชื่อว่า "บ้านทับใต้" ต่อมาได้ยกฐานะเป็น "ตำบลทับใต้" มาจนถึงปัจจุบัน

   ตำบลทับใต้ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จากสภาตำบลทับใต้ เมื่อปีพุทธศักราช 2538 และมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ดังนี้

 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ หมายเหตุ
1
2
3
4
5
กำนันแหว่ว  เอื่ยมศิริ
นายอินทร์  กลมเกียว
นายสมศักดิ์  สงสัย
นายณรงค์  ดอกจันทร์
นายเชาวรัตน์  เกิดทอง
พ.ศ.2538 – พ.ศ.2542
พ.ศ.2542 – พ.ศ.2546
พ.ศ.2546 – พ.ศ.2550
พ.ศ.2550 - พ.ศ.2557
พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน
โดยตำแหน่ง
สภาเลือกตั้ง
สภาเลือกตั้ง
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน (เสียชีวิต)
เลือกตั้งจากประชาชน

 

 

 

 

 

 

 

 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041