สภาพทางเศรษฐกิจ อบต.ทับใต้

อาชีพ
    ตารางแสดงข้อมูลแรงงานและอาชีพในเขต อบต.ทับใต้
อาชีพหลักที่สำคัญ จำนวน
เกษตรกร
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
พนักงานหน่วยงานเอกชน
ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป
 อื่นๆ
1,738
161
66
315
2553
1,354

อุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการ

    ตารางแสดงประเภทและจำนวนกิจการอุตสาหกรรม การพาณิชย์และการบริการในเขต อบต.ทับใต้

ประเภท จำนวน (แห่ง)
รงงานอุตสาหกรรม                                       
ปั๊มน้ำมันลอย
ร้านค้า
ร้านซ่อมรถ
โรงแรม/รีสอร์ท
ร้านเสริมสวย
ห้องเช่า
ร้านอาหาร
ร้านซ่อมไดนาโม
ร้านจำหน่ายปุ๋ยการเกษตรและอาหารสัตว์
ร้านค้าของเก่า
ร้านอินเตอร์เน็ต
สถานีบริการน้ำมัน ปตท.
ฟาร์มสุกร-ไก่
โรงผลิตวัสดุจากไม้
ซักอบรีด
สปา
4
15
17
8
6
9
27
34
1
1
10
6
1
2
3
4
1
1
 

การท่องเที่ยว     ตารางแสดงสถานที่ท่องเที่ยวในเขต อบต.ทับใต้
สถานที่ท่องเที่ยว จำนวน (แห่ง) ชื่อ
ทางธรรมชาติ
ทางประวัติศาสตร์
ทางศิลปวัฒนธรรม
อื่นๆ
1
-
1
2
หัวหินซาฟารี
-
วัดห้วยมงคล,สำนักสงฆ์ทะมะดอนเสือหมอบ
ตลาดน้ำสามพันนาม,หัวหินทีค







Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese































 

 























QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041