สภาพทั่วไป อบต.ทับใต้

ที่ตั้ง
    องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้อยู่ในเขตภาคตะวันตกของประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 13 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเป็นที่ตั้งของที่ว่าการอำเภอหัวหิน


alt

อาณาเขต
     องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ มีเนื้อที่ 139.09 ตารางกิโลเมตรหรือ 86,937 ไร่


     alt  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     alt  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     alt  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
     alt  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลหนองพลับและบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

        โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ราบลุ่มบริเวณกว้าง บางส่วนเป็นพื้นที่ราบเชิงเขา สำหรับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทำไร่ และทำนา ทำให้พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลอุดมสมบูรณ์ไร่สับปะรด และนาข้าว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน ในเขตตำบลทับใต้เป็นรายได้หลัก

alt

 


alt
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041