โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ ปฏิบัติงานพ่นหมอกควันกำจัดยุงในสถานศึกษา (ครั้งที่1)

ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคปวดข้อยุงลาย ระหว่างวันที่ 21 - 30 พฤษภาคม 2567

โดยเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 ศูนย์ และโรงเรียนในเขตตำบลทับใต้

alt

alt

alt

alt

 

alt

alt

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041