โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ปีงบประมาณ 2567

เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ อบต.ทับใต้ ที่มีคะแนน  Adls6 ตามแผนการดูแลรายบุคคลฯ ได้รับการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ

ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยมีการสำรวจผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง ทั้งตำบลทับใต้ 

โดยมีนายเชาวรัตน์  เกิดทองนายก อบต.ทับใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จาก อบต.ทับใต้ นำผ้าอ้อมผู้ใหญ่ไปแจกจ่ายให้ จำนวน  38  ราย  

alt

 

alt

 

alt

alt

 

alt

 

alt

alt

 

alt

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041