บุคลากรกองช่าง อบต.ทับใต้


นายสรวิศ  เห็นแก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 032 828041 ต่อ 130


นายประดิษฐ์  ปรียวาณิชย์
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
  
alt
นายพยุงศักดิ์ โบว์สุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร

alt
สิบโท กัมปนาท ทองดอนใหม่
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการนายวรวิทย์  แก้วสม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 
alt
นายสุเมธ  เสียงใหญ่
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
alt
นางสาวนิธิภา  ดอกจันทร์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 
alt
นายเอกภักค์  เนื้อนิล
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
alt
นางสาวสุกัญญา  ขุนประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
นายปริญญา  บุญใหญ่
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 
   
alt
นายขวัญชัย  เนียมน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

นายธนโชติ  ขุณรงค์
คนงาน
alt
นายสุริยะ  พันแสง
คนงาน
 
alt
นายอุดมพร  ดอกจันทร์
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
alt
นางสาวอัจฉรา  ขุนทอง
คนงาน
  

-ว่าง-
คนงาน

 

alt 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041