บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


สิบเอก อนุชา  ภูสดศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 032 828041 ต่อ 119

สิบเอก อนุชา  ภูสดศรี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 

alt
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
 

-ว่าง-
นักวิชาการสุขาภิบาล ปก./ชก.

   

นางสาวธิติมา  เกิดทอง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

   

นางสาวไปรยา  ทองเหี่ยง
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
   
alt
น.ส.ธัญญลักษณ์  เตยโพธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
   
alt
น.ส.สัจจพร  ดอกจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
alt
น.ส.นฤมล  หนองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายต้อย  สังข์ทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)
 

alt
นายเอกพงษ์  ถิ่นหาญวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา    (ทักษะ)

alt
นายสุชาติ  ตรีธัญญา
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
 
alt
นายนริศ  พรายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
 
alt
นายรังสรรค์  สืบสมบัติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายทวีศักดิ์  สืบสมบัติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายจีระพงษ์  จันทวงค์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายบุญเชิด บัวขาว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ(ทักษะ)
alt
นายสุชาติ  ลดเลี้ยว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ(ทักษะ)
 
alt
นายสงบ  ขำเลิศ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายอำนาจ  ทินวงษ์สวย
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายประวิช พรมมะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
alt
นางสาวโสภิต หอมเนียม
คนงาน
 
alt
นายธนิต  หนองน้อย
คนงาน
 
alt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese 

 QR Code
อบต.ทับใต้

 

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ลิขสิทธิ์ © 2560 - 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041