บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

alt
นายธัญเทพ  ศิริเพ่งไพฑูรย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร. 032 828041 ต่อ 119


- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 

alt
- ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข ปก./ชก.
 
alt
นางสาวปวันรัตน์  มากชุมโค
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
alt
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
alt
นางสร้อยสน  ธรรมนารักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

น.ส.สัจจพร  ดอกจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

น.ส.นฤมล  หนองน้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
alt
นายสุชาติ  ตรีธัญญา
พนักงานขับรถยนต์
 
 

นายต้อย  สังข์ทอง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทักษะ)

นายรังสรรค์  สืบสมบัติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)
 

นายเดชนที  ขุนประเสริฐ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
(ทักษะ)

นายจำรัส  แพงดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 
alt
นายบุญเชิด บัวขาว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

นายจีระพงษ์  จันทวงค์
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
 

นายทวีศักดิ์  สืบสมบัติ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ (ทักษะ)
alt
นางสาวโสภิต หอมเนียม
คนงาน
 

นายนริศ  พรายแก้ว
พนักงานขับรถยนต์
alt
นายเอกพงษ์  ถิ่นหาญวงศ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
alt
นายธวัชชัย  ศิริเพ่งไพฑูรย์
คนงาน
alt
นายสุชาติ  ลดเลี้ยว
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
 
alt
นายสงบ  ขำเลิศ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

alt
นายประวิช พรมมะ
คนงานประจำรถบรรทุกขยะalt


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
alt
alt

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
QR Code
อบต.ทับใต้

ลิขสิทธิ์ © 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3282-8041